Opłata od posiadania psa

Właścicielu psa pamiętaj, aby zapłacić do  30 kwietnia 2016 roku opłatę od jego  posiadania. Wysokość opłaty od każdego psa wynosi 75,00  zł rocznie.

Opłatę należy wpłacić z góry bez wezwania na konto Urzędu Miasta Redy o nr 61 1160 2202 0000 0002 5073 7431 lub w kasie Banku Millennium.

Obwieszczenie RDOŚ

Obwieszczenie RDOŚ

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku zawiadamia, że w postępowaniu na wniosek Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą…Czytaj dalej