Zaznacz stronę

Konsultacje społeczne dwóch projektów uchwał Rady Miejskiej w Redzie

15-01-2016 | Aktualności, Aktualności Oświatowe

Burmistrz Miasta Redy zaprasza od dnia 19 stycznia 2016 r. Organizacje Pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o Działalności Pożytku Publicznego i o Wolontariacie do konsultacji społecznych projektów uchwał Rady Miejskiej w Redzie:

  1. W sprawie określenia kryteriów rekrutacji dla kandydatów spoza obwodu w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Reda.

UCHWAŁA w sprawie kryteriów do szkoły podstawowej

  1. W sprawie określenia kryteriów rekrutacji dla kandydatów spoza obwodu w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych w publicznych gimnazjach prowadzonych przez Gminę Miasto Reda.

UCHWAŁA w sprawie kryteriów do gimnazjum.

Uwagi dotyczące projektów ww. uchwał prosimy wysyłać na adres: szkolnictwo@reda.pl do dnia 22 stycznia 2016 r. do godziny 15.00

Formularz konsultacyjny

Osoba upoważniona do kontaktu – Piotr Grzymkowski, Referat Oświaty i Spraw Społecznych, tel. 58 738-60-64.

 

 

Skip to content