Przedszkola

Placówki gminne

Przedszkole nr 1 w Redzie

ul. Gniewowska 4

84-240 Reda

Dyrektor przedszkola – Daniela Rompczyk

tel. 58 678-33-95

przedszkole1.reda.pl

dyrektor@przedszkole1.reda.pl

Przedszkole nr 2 w Redzie

ul. Łąkowa 27

84-240 Reda

Dyrektor przedszkola – Regina Klein

tel. 58 678-31-51

www.przedszkole2reda.pl

dyrektor@przedszkole2.reda.pl

Przedszkole nr 4 w Redzie w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 1 w Redzie

Ul. Łąkowa 36

84-240 Reda

Dyrektor zespołu – Dominika Kowaliszyn

tel.58 738 64 01 fak 58 738 64 08

e-mail: sekretariat@sp4reda.pl

strony internetowe: www.sp4reda.pl

Powiązane: