Skład Rady Miejskiej

1. Kazimierz Okrój – Przewodniczący RM

 

2. Dariusz Czylkowski – Wiceprzewodniczący RM

3. Łukasz Lesner

4. Piotr Pepliński

5. Jan Lica- Wiceprzewodniczący RM

6. Leszek Hebel

7. Urszula Ładanaj

8. Zbigniew Frybezowski

9. Sebastian Kozioł

10. Krystian Melzer

11. Katarzyna Fedde

12. Jerzy Koska

13. Mateusz Richert

14. Karolina Bochan

15. Zbigniew Kisiel

16. Małgorzata Lewińska- Wiceprzewodnicząca RM

17. Teresa Tkaczyk

18. Andrzej Byczkowski

19. Łukasz Kamiński

20. Karol Kreft

21. Katarzyna Osiecka-Brzeska