MIEJSCE ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH

MIEJSCEM ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH, ODPADÓW ZIELONYCH ORAZ POZOSTAŁOŚCI Z SORTOWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH PRZEZNACZONYCH DO SKŁADOWANIA DLA GMINY MIASTO REDA JEST

PRZEDSIĘBIORSTWO EKODOLINA SP. Z O.O. Z 

SIEDZIBĄ ŁĘŻYCE Al. PARKU KRAJOBRAZOWEGO 99

84-207 KOLECZKOWO

Nowości

WYKAZ GN.16.2020 WYKAZ GN.16.2020
WYKAZ GN.15.2020 WYKAZ GN.15.2020
WYKAZ GN.14.2020 WYKAZ GN.14.2020