Zaznacz stronę

Firma odbierająca odpady

20-05-2013 | Aktualne informacje o odpadach

Dane podmiotu odbierającego odpady w Gminie Miasto Reda:

PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT SANITARNO-PORZĄDKOWYCH „SANIPOR” Sp. z o.o.

81-300 Gdynia ul. Sportowa 8

NIP 586-010-29-26

Numer interwencyjny tel. 58 785 76 31 email: wywoz@sanipor.pl

Wywóz odpadów w workach big-bag tel. 58 785 76 06

Dział Handlowy Gdynia-Cisowa ul. Handlowa 12 tel. 58 785 76 47

Kontakt z mieszkańcami:

Referat Gospodarki Odpadami Komunalnymi Urzędu Miasta w Redzie

84-240 Reda ul. Gdańska 33

piętro I, pokój 119, 120

tel. 58 678 80 15

email: odpady@reda.pl

tel. 58 738 60 05 (opłaty, zaległości, windykacja)

Skip to content