Zaznacz stronę

Herb, flaga, logo

Flaga Redy
FLAGA REDY


 


REDA HERB
HERB MIASTA REDY

 

 

Pierwszy herb Redy pochodził z lat sześćdziesiątych (prawa miejskie Reda otrzymała 1 stycznia 1967r.) kiedy to w heraldyce panowała moda na sylwetki fabryk (np. Blachownia, Myszków, Ruciane-Nida, Stąporków), czy koła zębate (np. Chełmek, Marki). Dawny herb miasta Redy był dwudzielny, w polu prawym znajdował się biały mur, natomiast w polu lewym, błękitnym żółta litera „R”. Herb nawiązywał do zakładów produkcji prefabrykatów budowlanych, które w początkowym okresie miasta były jego największym zakładem produkcyjnym. Nie był to herb ani oryginalny, ani ładny, dlatego mieszkańcy nie byli związani z nim emocjonalnie. 

Okazja do zmiany herbu pojawiła się przy okazji zmiany Statutu Miasta. 19 sierpnia 1995 roku Rada Miejska podjęła uchwałę o ogłoszeniu konkursu na herb i flagę miasta.  Przewodniczącym Komisji Konkursowej wybrano Dariusza Świsulskiego. Uczestnicy konkursu nadsyłali prace do 15 grudnia 1995 roku. 27 autorów nadesłało przeszło 100 projektów herbu i przeszło 50 projektów flagi (nie licząc nie spełniających warunków regulaminu konkursu) Rozstrzygnięcie konkursu nastąpiło 30 stycznia 1996 roku. Ponieważ w składzie Komisji Konkursowej nie było specjalisty od heraldyki, komisja korzystała z opinii Andrzeja Kulikowskiego, prezesa Fundacji Rodów Rzeczypospolitej i redaktora naczelnego „Heraldic Magazine”.

Żaden z projektów herbu i flagi nie uzyskał akceptacji komisji. Po długiej dyskusji pierwszą nagrodę za projekt herbu otrzymał Marcin Skucha z Redy (projekt nr 17). Komisja zaakceptowała elementy występujące w nagrodzonym projekcie (sylwetka kościoła, wzgórza, rzeka), ale zaproponowała daleko idące zmiany, w wyniku których powstał projekt herbu przedstawiony Radzie Miejskiej. Pierwszą nagrodę za projekt flagi otrzymała Agnieszka Kozień z Krakowa, ale także do tego projektu komisja zaproponowała zmiany.

Zaproponowane projekty zostały przyjęte jako obowiązujący wzór herbu i flagi miasta Redy uchwałą Nr XIX/146/96 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 6 lutego 1996 roku w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Redy.

Herb miasta Redy przedstawia w polu błękitnym, na trójwzgórzu żółtym (złotym), kościół biały (srebrny), obramowanie czarne.

Herb przedstawia kościół Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, którego strzelista wieża stanowi charakterystyczny element w krajobrazie miasta. Trójwzgórze symbolizuje wzniesienia znajdujące się w okolicach miasta, w okresie jesiennym wyglądające w barwach złotych wyjątkowo malowniczo. Jednocześnie trzy wzgórza symbolizują trzy części miasta: Redę, Ciechocino i Pieleszewo. Rzeka w dolnej części herbu to rzeka Reda, od której pochodzi nazwa miasta i z którą miasto związane jest od wieków.

Flaga miasta Redy jest trójstrefowa, składająca się z trzech równoległych pasów, z których górny jest biały, środkowy żółty i dolny błękitny podwójnej szerokości.

Kolory flagi nawiązują do kolorystyki herbu: srebrnego kościoła, złotych wzgórz i błękitnej rzeki i nieba.

wg opracowania Dariusza Świsulskiego „Historia Konkursu na Herb i Flagę Miasta Reda” (marzec 1996)

Skip to content