Zaznacz stronę

Schemat organizacyjny

BURMISTRZOWI MIASTA PODLEGA:

 • Zastępca Burmistrza
 • Sekretarz Miasta
 • Doradca ds. Społecznych i Oświaty
 • Skarbnik Miasta
 • Radca Prawny
 • Urząd Stanu Cywilnego
 • Stanowisko ds. Audytu Wewnętrznego
 • Stanowisko ds.Kontroli Wewnętrznej
 • Referat Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska *

(*) w zakresie bezpieczeństwa o którym mowa w § 33 pkt 1-6

I ZASTĘPCY BURMISTRZA MIASTA PODLEGA:

 • Referat Urbanistyki i Architektury
 • Referat Inwestycji i Inżynierii Miejskiej *
 • Referat Gospodarki Nieruchomościami
 • Referat Gospodarki Odpadami Komunalnymi
 • Referat Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska**
 • Referat Zamówień Publicznych i Funduszy Zewnętrznych

(*) z wyłączeniem gospodarowania mieszkalnymi zasobami komunalnymi

(**) z wyłączeniem bezpieczeństwa o którym mowa w § 33 pkt 1-6

II ZASTĘPCY BURMISTRZA MIASTA PODLEGA:

 • Referat Oświaty i Spraw Społecznych,
 • Referat Inwestycji i Inżynierii Miejskiej, w zakresie gospodarowania mieszkalnymi zasobami komunalnymi;
 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – jednostka organizacyjna Gminy,
 • Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji – jednostka organizacyjna Gminy
 • Miejskiej Biblioteki Publicznej – gminna instytucja kultury,
 • Miejskiego Domu Kultury – gminna instytucja kultury,
 • samorządowe szkoły, o których mowa w § 3.

SEKRETARZOWI MIASTA PODLEGA:

 • Referat Organizacyjny
 • Referat Spraw Obywatelskich
 • Referat Komunalno – Gospodarczy

SKARBNIKOWI MIASTA PODLEGA

 • Referat Podatków i Dochodów
 • Referat Finansów i Planowania
 • Stanowisko ds.Koordynacji VAT

Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta w Redzie

Skip to content