Zaznacz stronę

PSZOK i PZON

16-08-2017 | PSZOK i PZON

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

Urząd Miasta Redy informuje, że od dnia 1 stycznia 2016 roku mieszkańcy Redy mogą nieodpłatnie dostarczyć na wysypisko w Łężycach odpady komunalne z następujących frakcji:

 1. odpady oznaczone kodem 15 01 07 (opakowania ze szkła) – w ilości do 1 tony na rok.
 2. odpady oznaczone kodem 15 01 02 (opakowania z tworzyw sztucznych) – do 1 tony na rok.
 3. odpady oznaczone kodem 20 02 01 (odpady zielone) – w ilości do 1 tony na rok.
 4. odpady oznaczone kodem 20 01 01 (makulatura) – w ilości do 1 tony na rok.
 5. odpady oznaczone kodem 20 03 07 (meble i inne odpady wielkogabarytowe) – do 1 tony na rok.
 6. odpady oznaczone kodem 20 01 10 (odzież) oraz 20 01 11 (tekstylia) – w ilości do 300 kg na rok kalendarzowy (od 1 stycznia do 31 grudnia) na jedno gospodarstwo domowe.
 7. odpady remontowo-budowlane i rozbiórkowe oznaczone kodami: 17 01 01 (odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów), 17 01 02 (gruz ceglany) 17 01 03 (odpady innych materiałów ceramicznych i wyposażenia),17 01 07 (zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06) – w ilości do 2 t na rok kalendarzowy (od 1 stycznia do 31 grudnia) na jedno gospodarstwo domowe.
 8. odpady remontowo-budowlane i rozbiórkowe oznaczone kodami: 17 01 80 (usunięte tynki, tapety, okleiny itp.), 17 03 80 (odpadowa papa), 17 06 04 (materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03), 17 09 04 (zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03), 17 08 02 (materiały konstrukcyjne zawierające gips) – w ilości do 300 kg na rok kalendarzowy (od 1 stycznia do 31 grudnia) na jedno gospodarstwo domowe.
 9. odpady oznaczone kodem 16 01 03 (zużyte opony) w ilości do 4 szt. na rok kalendarzowy (od 1 stycznia do 31 grudnia) na jedno gospodarstwo domowe.
 10. odpady zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego o kodach: 20 01 23 1.2 (chłodziarki), 20 01 35 3.B (monitory komputerowe), 20 01 35 4.2 (odbiorniki telewizyjne) – w każdej ilości.
 11. odpady oznaczone kodem 20 02 02 (gleba i ziemia w tym kamienie z ogrodów, z wyłączeniem wierzchniej warstwy gleby i torfu)  – w ilości do 200 kg każdego z osobna na rok kalendarzowy (od 1 stycznia do 31 grudnia) na jedno gospodarstwo domowe.

ODPADY NALEŻY DOSTARCZYĆ WE WŁASNYM  ZAKRESIE DO PRZEDSIĘBIORSTWA EKO-DOLINA SP Z.O.O. ŁĘŻYCE Al. PARKU KRAJOBRAZOWEGO 99 W GODZINACH PRACY WYSYPISKA (poniedziałek – piątek  6:00-18:00, sobota 8:00-15:00), tel. 58 672 50 00

Uwaga: Warunkiem przyjęcia odpadów od mieszkańców Redy jest posiadanie podpisanego przez pracownika UM Redy oświadczenia

ZABRANIA SIĘ WRZUCANIA DO POJEMNIKÓW NA ODPADY KOMUNALNE: PIASKU, ZIEMI, ODPADÓW BUDOWLANYCH

 


Punkt Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych

Burmistrz Miasta w Redzie informuje, iż odpady niebezpieczne powstające wyłącznie w gospodarstwach domowych tj.:

 • przeterminowane i niewykorzystane lekarstwa (bez opakowań)
 • zużyte baterie i akumulatory
 • świetlówki, żarówki energooszczędne zawierające rtęć
 • resztki farb i lakierów, chemikaliów
 • środki ochrony roślin i owadobójcze
 • tonery z drukarek i kserokopiarek
 • wielkogabarytowe urządzenia AGD: urządzenia chłodzące, zmywarki, prawki, urządzenia klimatyczne, płyty grzejne
 • małogabarytowe AGD odkurzacze, żelazka, tostery, frytkownice, wagi, zegarki
 • sprzęt elektroniczny: komputery, drukarki, ksero, kalkulatory, faksy telefony, radia, telewizory, kamery, wiertarki, piły, kosiarki, zabawki elektryczne

mieszkańcy Redy mogą przekazywać do Punktu Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych, który zlokalizowano w Redzie M.P.C.K „Koksik” ul. Obwodowa 52 w następujących godzinach:

poniedziałek – piątek 14:00 – 17:00, sobota 9:00 – 14:00.

Pozostałe odpady jak np.: gruz, panele, wykładziny, umywalki, muszle klozetowe, brodziki prysznicowe oraz opony samochodów osobowych i ciężarowych nie są przyjmowane.

ODPADY PRZYJMOWANE SĄ BEZ  ŻADNYCH OPŁAT

ZABRANIA się wrzucania do pojemników na odpady komunalne piasku, ziemi i odpadów budowlanych.

Skip to content