Rejestr działalności regulowanej

„Rejestr działalności regulowanej prowadzi Komunalny Związek Gmin Dolina Redy i Chylonki”

mający siedzibę z siedzibą

ul. Konwaliowa 1

81-651 Gdynia-Witomino
http://www.kzg.pl/index.php/index.php/gospodarka_odpadami,rejestr_dzialalnosci_regulowanej

Nowości

WYKAZ GN.8.2020 WYKAZ GN.8.2020
WYKAZ GN.7.2020 WYKAZ GN.7.2020
WYKAZ GN.6.2020 WYKAZ GN.6.2020