SZKOŁY

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Małego Trójmiasta Kaszubskiego w Redzie

ul. Zawadzkiego 12

84-240 Reda

Dyrektor szkoły – Iwona Nowicka

tel./fax 58 678-30-66

e-mail: sekretariat@sp2reda.pl

strona internetowa: www.sp2reda.pl

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Stefana Żeromskiego w Redzie

ul. Brzozowa 30

84-240 Reda

Dyrektor szkoły – Justyna Zabrodzka

tel. 58 678-30-89

tel./fax 58 678-76-79

e-mail: sekretariat@sp3.reda.pl

strona internetowa: www.sp3reda.pl

Szkoła Podstawowa nr 4 im. płk. K. Pruszkowskiego w Redzie
w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 1 w Redzie

ul. Łąkowa 36

84-240 Reda

Dyrektor zespołu – Dominika Kowaliszyn

tel.58 738 64 01 fak 58 738 64 08

e-mail: sekretariat@sp4reda.pl

strony internetowe: www.sp4reda.pl

Szkoła Podstawowa nr 5 im. Jana Drzeżdżona w Redzie

ul. Rekowska 36

84-240 Reda

Dyrektor szkoły – Anna Milewska

tel./fax 58 673-84-29

e-mail:sekretariat@sp5reda.pl

strona internetowa: www.sp5reda.pl

Szkoła Podstawowa nr 6 im. Jana Pawła II w Redzie

ul. Gniewowska 33

84-240 Reda

Dyrektor szkoły – Mirosław Rożyński

tel. /fax 58 678-71-31

e-mail: sp6reda@reda.pl

strona internetowa: www.sp6reda.szkolna.net

Powiązane: