Załatwianie spraw w urzędzie

DRUKI / WNIOSKI

 

Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta→

POMOC

Pliki: doc, docx, rtf można zobaczyć i drukować w darmowym programie Word Viewer→ edytować w: Microsoft Word→ lub darmowym Apache OpenOffice→ oraz LibreOffice

Pliki: pdf zwykłe i interaktywne należy zapisać na komputerze klikając link prawym przyciskiem myszy i wybierając opcję – zapisz link jako lub zapisz element docelowy jako. Po zapisie można przeglądać, drukować i edytować wnioski interaktywne w darmowym programie Adobe Reader→


UWAGA!

 

uprzejmie informujemy, iż z dniem 1 stycznia 2018 r. nastąpiła zmiana numeru
rachunku bankowego do wpłat dochodów Urzędu Miasta w Redzie

 

Podatki od nieruchomości, rolny i leśny od osób fizycznych i prawnych, podatek od środków transportowych należy wpłacać WYŁĄCZNIE na indywidualny rachunek bankowy wskazany w decyzji.

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, opłaty za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych należy wpłacać WYŁĄCZNIE na indywidualny rachunek bankowy wskazany w zawiadomieniu.

 


70 1160 2202 0000 0002 5073 9597

Na wskazany wyżej numer rachunku bankowego należy dokonywać wpłat dotyczących między innymi:
opłaty skarbowej;
– opłaty za udostępnienie danych z rejestru ewidencji ludności;
– opłaty za zajęcie pasa drogowego;
– opłaty za dzierżawę, czynsz za najem lokali;
– opłaty za sprzedaż nieruchomości;
– opłaty targowej;
opłat związanych z wykonywaniem transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką;
– opłaty i kary za wycinkę drzew;
– opłaty za posiadanie psa.


Urzędy Skarbowe: 61 1160 2202 0000 0002 5073 7431

 

Przepraszamy za ewentualne niedogodności.

 


Język migowy w Urzędzie Miasta w Redzie


Wniosek o wydanie materiałów i wydawnictw promocyjno – informacyjnych Miasta Redy


Złóż sprawę przez Internet

 

login.gov.pl

 


Wpis do rejestru działalności regulowanej

Na podstawie zmiany statutu Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki” z dniem 23. 07.2012 r. Związek przejął w imieniu gmin prowadzenie rejestru działalności regulowanej i sprawozdawczości. W związku z powyższym w imieniu miasta Redy rejestr działalności regulowanej prowadzi Komunalny Związek Gmin. Firmy wywozowe, które zamierzają odbierać odpady z terenu Redy wnioski o wpis do rejestru działalności regulowanej powinny składać do KZG do Gdyni, a opłatę uiszczać na konto UM Gdyni.

 • Szczegóły znajdują się na stronie www.kzg.pl→ w zakładce Gospodarka odpadami.

Działalność Gospodarcza

Od dnia 1 lipca 2011 r. obowiązują nowe przepisy ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz nowy formularz wniosku do rejestracji działalności gospodarczej CEIDG-1 w miejsce dotychczasowego formularza EDG-1.

Zachęcamy do składania wniosków o Wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) bezpośrednio do Ministerstwa Gospodarki poprzez platformę ePUAP→, bądź na stronie CEIDG→.


Wnioski Gospodarki Nieruchomościami:


Wzory wniosków do Referatu Urbanistyki i Architektury

Ustala się obowiązujący na terenie Miasta Redy wzory wniosków składane w Referacie Urbanistyki i Architektury


Wnioski Referatu Oświaty i Spraw Społecznych

Dofinansowanie kształcenia pracowników młodocianych

Stypendium Burmistrza Miasta


Wnioski Referatu Spraw Obywatelskich i USC


Wnioski Referatu Gospodarki Odpadami Komunalnymi

 

Wnioski Referatu Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska


 

Wnioski Referatu Inwestycji i Inżynierii Miejskiej

 


Formularze podatkowe

Ustala się obowiązujące na terenie Miasta Redy wzory informacji w sprawie podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego dla osób fizycznych oraz wzory deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek nie mających osobowości prawnej.

 1. IN_01 – informacja w sprawie podatku od nieruchomości od osób fizycznych od 2017 r. Załącznik nr 1 do uchwały
 2. ZN_1A – załącznik do podatku od nieruchomości o danych o nieruchomości dla osób fizycznych i osób prawnych od 2017 r. Załącznik nr 2 do uchwały
 3. ZN_1B – załącznik do podatku od nieruchomości o danych o zwolnieniach podatkowych dla osób fizycznych i osób prawnych od 2017 r.  Załącznik nr 3 do uchwały
 4. DN_1 – deklaracja w sprawie podatku od nieruchomości osób prawnych od 2017 r. Załącznik nr 2 do uchwały
 5. IR_1 – informacja w sprawie podatku rolnego od osób fizycznych od 2017 r. Załącznik nr 3 do uchwały
 6. ZR_1A – załącznik do podatku rolnego o danych o nieruchomości dla osób fizycznych i osób prawnych od 2017 r. Załącznik nr 6 do uchwały
 7. ZR_1B – załącznik do podatku rolnego o danych o zwolnieniach w podatku dla osób fizycznych i osób prawnych od 2017 r. Załącznik nr 7 do uchwały
 8. DR_1 – deklaracja w sprawie podatku rolnego od osób prawnych od 2017r. Załącznik nr 4 do uchwały
 9. IL-1 – informacja w sprawie podatku leśnego od osób fizycznych od 2017 r. Załącznik nr 5 do uchwały
 10. ZL_1A – załącznik do podatku leśnego o danych o nieruchomości dla osób fizycznych i osób prawnych od 2017 r. Załącznik nr 10 do uchwały
 11.  ZL_1B – załącznik do podatku leśnego o danych o zwolnieniach w podatku dla osób fizycznych i osób prawnych od 2017 r. Załącznik nr 11 do uchwały
 12. DL_1 – deklaracja w sprawie podatku leśnego od osób prawnych w 2017 r. Załącznik nr 6 do uchwały
 13. Uchwała o obowiązujących drukach w podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od 2017 r.
 14. Deklaracja na podatek od środków transportowych:
 • Wzór obowiązujący od 1 stycznia 2016 r. – DT-1 05.06
 • Załącznik do deklaracji DT-1. Wzór obowiązujący od 1 stycznia 2016 r. –DT-1A 05.05

Wniosek o zabranie głosu na sesji Rady Miejskiej


 

Wnioski o przyznanie prawa pomocy w postępowaniu przed sądami administracyjnymi oraz sposobu dokumentowania stanu majątkowego, dochodów lub stanu rodzinnego wnioskodawcy

Jak załatwić sprawę→