Zaznacz stronę

Międzynarodowy Ekologiczny Projekt Comeniusa w Gimnazjum nr 2 w Redzie

18-11-2012 | Aktualności, Aktualności Oświatowe, Comenius

comenius (1)W dniach od 12 do 18 listopada b.r. w Gimnazjum nr 2 w Redzie odbyło się spotkanie przedstawicieli pięciu szkół biorących udział w międzynarodowym projekcie pod nazwą „Europe – Go Green”. Projekt realizowany jest w ramach unijnego programu „Uczenie się przez całe życie” – Partnerskie Projekty Szkół Comenius. Oprócz szkoły polskiej, uczestnikami projektu są szkoły z Niemiec (Gifhorn), Bułgarii (Burgas), Włoch (Aquila) i Wielkiej Brytanii (Dumfries, Szkocja).
Głównym celem projektu jest szeroko pojęta edukacja ekologiczna – podniesienie świadomości dotyczącej problematyki środowiska wśród uczniów, nauczycieli, rodziców i innych zainteresowanych osób. Projekt ma charakter badawczy; szkoły skoncentrują się w nim na takich zagadnieniach, jak: wytwarzanie, recykling i utylizacja śmieci; sposoby oszczędzania energii; zanieczyszczenie wody; gatunki zagrożone w ekosystemach wodnych; odnawialne źródła energii. Podejmowane działania będą nastawione na badanie różnorodnych aspektów lokalnych i regionalnych, następnie wyniki badań w szkołach będą porównywane, a wnioski posłużą sformułowaniu propozycji praktycznych rozwiązań zaobserwowanych problemów.
Projekt realizowany będzie przez dwa lata – do 2014r. W harmonogramie przewidziano szereg działań angażujących nie tylko uczniów uczestniczących w nim szkół, ale też różne podmioty społeczne i instytucje w środowisku lokalnym i regionach szkół.

Spotkanie w naszej szkole było pierwszym wspólnym działaniem, dającym początek dalszej współpracy. Każdą z zagranicznych szkół reprezentował zespół dwóch nauczycieli i pięciu uczniów. Na tygodniowy program wizyty złożyły się spotkania o charakterze roboczym w gronie nauczycieli i uczniów pracujących nad projektem, wizyta w Urzędzie Miasta Redy – spotkanie z burmistrzem i wiceburmistrz miasta, Panem Krzysztofem Krzemińskim i Panią Teresą Kanią, oraz wyjazdy edukacyjne związane tematycznie z celami projektu. Wśród tych ostatnich znalazły się:
– wykład i zajęcia praktyczne nt. odnawialnych źródeł energii, zorganizowane przez przedstawicieli Fundacji Poszanowania Energii na Politechnice Gdańskiej;
– wizyta w zakładzie oczyszczania ścieków w Dębogórzu oraz na wysypisku śmieci w Łężycach w celu zapoznania się z nowoczesnymi metodami i technologiami oczyszczania i utylizacji ścieków i odpadów komunalnych;
– wizyta w helskim fokarium, jako przyczynek do badań nad działaniami w zakresie ochrony wód Bałtyku.
Niezależnie od realizacji celów edukacyjnych projektu, wszystkie punkty programu dawały uczestnikom okazję do wzajemnego poznawania się i nawiązywania bliższych więzi. Uczniowie z zagranicznych szkół przez tydzień korzystali z gościny rodzin redzkich gimnazjalistów, dzięki czemu mogli bliżej poznać realia polskiego życia. Podczas „Wieczoru Polskiego” nasi goście mieli okazję spróbować różnorodnych dań typowych dla kuchni polskiej, przygotowanych w domach naszych uczniów.
Wszyscy goście byli zachwyceni polską gościnnością, otwartością i życzliwością. Dla naszych uczniów był to bardzo intensywny i pracowity tydzień, pełen niezwykłych wrażeń. Uczniowie i ich rodzice bardzo zżyli się ze „swoimi” Szkotami, Bułgarami, Włochami i Niemcami. Już teraz niecierpliwie oczekują na spotkania z nimi podczas kolejnych wyjazdów projektowych.
Taki bezpośredni kontakt z rówieśnikami z innych krajów jest dla naszej młodzieży najlepszym źródłem motywacji do uczenia się języków obcych i jest to niewątpliwie ogromna „wartość dodana” tego działania.
Jako projekt objęty patronatem unijnego programu Comenius, projekt „Europe – Go Green” jest dotowany ze środków Unii Europejskiej. Na realizację całości działań Gimnazjum nr 2 otrzymało 20 tys. euro.
Opiekunami projektu w naszej szkole są: Urszula Obłuda (nauczyciel biologii i geografii), Barbara Borkowska (n-l informatyki i techniki), Iwona Nowicka (n-l j, angielskiego, szkolny koordynator projektu).
Tekst: Iwona Nowicka

Skip to content