Składy komisji stałych rady miejskiej w Redzie (kadencja VII)

I. KOMISJA REWIZYJNA

1.Teresa Tkaczyk – przewodnicząca

2.Krystian Melzer – wiceprzewodniczący

3.Zbigniew Frybezowski – członek

4.Sebastian Kozioł – członek

5.Katarzyna Osiecka – Brzeska – członek; adres e-mail: kat.osiecka@wp.pl

II. KOMISJA PRAWNA I BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO

1. Jerzy Koska – przewodniczący tel. 606 971 806
2. Sebastian Kozioł – wiceprzewodniczący
3. Dariusz Czylkowski – członek
4. Leszek Hebel – członek
5. Małgorzata Lewińska – członek
6.Krystian Melzer – członek

III. KOMISJA FINANSÓW I BUDŻETU

1.Karolina Bochan – przewodniczący
2.Katarzyna Osiecka – Brzeska – wiceprzewodnicząca;adres e-mail: kat.osiecka@wp.pl
3.Andrzej Byczkowski – członek
4.Łukasz Kamiński – członek
5.Jerzy Koska – członek
6.Jan Lica – członek
7.Urszula Ładanaj – członek
8.Kazimierz Okrój – członek

9. Teresa Tkaczyk – członek

IV. KOMISJA INWESTYCJI I ROZWOJU GOSPODARCZEGO

1. Zbigniew Kisiel – przewodniczący

2. Zbigniew Frybezowski – wiceprzewodniczący

3. Karol Kreft – członek

4. Łukasz Lesner – członek

5. Kazimierz Okrój – członek

6. Katarzyna Osiecka – Brzeska – członek;adres e-mail: kat.osiecka@wp.pl

7. Piotr Pepliński – członek

8. Mateusz Richert – członek

V. KOMISJA OŚWIATY

1. Łukasz Kamiński – przewodniczący tel. 509 815 184

2. Urszula Ładanaj – wiceprzewodnicząca

3. Karolina Bochan – członek

4. Małgorzata Lewińska- członek

5. Krystian Melzer- członek

VI. KOMISJA ZDROWIA, POLITYKI PRORODZINNEJ I SPOŁECZNEJ

1. Leszek Hebel – przewodniczący tel. 609 971 078
2. Katarzyna Fedde – wiceprzewodnicząca
3. Andrzej Byczkowski – członek
4. Sebastian Kozioł – członek
5. Urszula Ładanaj – członek

VII. KOMISJA GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA

1.Piotr Pepliński – przewodniczący

2.Mateusz Richert– wiceprzewodniczący

3.Dariusz Czylkowski

4.Katarzyna Fedde – członek

5.Zbigniew Frybezowski – członek

6.Zbigniew Kisiel – członek

7.Łukasz Lesner- członek

8. Karol Kreft – członek

9.Jan Lica- członek

VIII. KOMISJA KULTURY, SPORTU, REKREACJI I PROMOCJI

1.Andrzej Byczkowski – przewodniczący

2.Karol Kreft – wiceprzewodniczący

3.Leszek Hebel – członek

4.Łukasz Kamiński – członek

5.Łukasz Lesner – członek

6.Mateusz Richert – członek