Zaznacz stronę

Składy komisji stałych Rady Miejskiej w Redzie (kadencja VIII)

I. KOMISJA REWIZYJNA

 1. Teresa Tkaczyk – przewodnicząca
 2. Violetta Mackiewicz – Sasiak – wiceprzewodnicząca
 3. Karolina Bochan – członek
 4. Krystian Melzer – członek
 5. Zbigniew Frybezowski – członek

II. KOMISJA PRAWNA I BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO

 1. Sebastian Kozioł – przewodniczący
 2. Karol Kreft – wiceprzewodniczacy
 3. Małgorzata Lewińska – członek
 4. Leszek Hebel – członek
 5. Krystian Melzer – członek

III. KOMISJA FINANSÓW I BUDŻETU

 1. Katarzyna Osiecka – Brzeska  – przewodnicząca
 2. Radosław Farion – wiceprzewodniczący
 3. Kazimierz Okrój – członek
 4. Andrzej Byczkowski – członek
 5. Karolina Bochan – członek
 6. Emilia Sawicka – Lieder – członek
 7. Teresa Tkaczyk – członek

IV. KOMISJA INWESTYCJI I ROZWOJU GOSPODARCZEGO

 1. Zbigniew Kisiel – przewodniczący
 2. Zbigniew Frybezowski – wiceprzewodniczący
 3. Violetta Mackiewicz – Sasiak – członek
 4. Dariusz Czylkowski – członek
 5. Łukasz Lesner – członek
 6. Kazimierz Okrój – członek
 7. Mariusz Kreft – członek
 8. Katarzyna Osiecka – Brzeska – członek
 9. Mateusz Richert – członek
 10. Radosław Farion – członek
 11. Karol Kreft – członek

V. KOMISJA OŚWIATY

 1. Karolina Bochan – przewodniczaca
 2. Emilia Sawicka – Lieder – wiceprzewodnicząca
 3. Monika Śledź – członek
 4. Radosław Farion – członek
 5. Małgorzata Lewińska- członek

VI. KOMISJA ZDROWIA, POLITYKI PRORODZINNEJ I SPOŁECZNEJ

 1. Katarzyna Fedde – przewodnicząca
 2. Mariusz Kreft – wiceprzewodniczący
 3. Karol Kreft – członek
 4. Małgorzata Lewińska – członek
 5. Andrzej Byczkowski – członek

VII. KOMISJA GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA

 1. Mateusz Richert – przewodniczący
 2. Łukasz Lesner – wiceprzewodniczący
 3. Dariusz Czylkowski – członek
 4. Katarzyna Fedde – członek
 5. Zbigniew Kisiel – członek
 6. Violetta Mackiewicz – Sasiak – członek

VIII. KOMISJA KULTURY, SPORTU, REKREACJI I PROMOCJI

 1. Leszek Hebel – przewodniczący
 2. Monika Śledź – wiceprzewodnicząca
 3. Teresa Tkaczyk – członek
 4. Andrzej Byczkowski – członek
 5. Mateusz Richert – członek
 6. Emilia Sawicka – Lieder – członek
 7. Łukasz Lesner – członek

IX. KOMISJA SKARG, WNIOSKÓW i PETYCJI

 1. Krystian Melzer – przewodniczący
 2. Sebastian Kozioł – wiceprzewodniczący
 3. Violetta Mackiewicz – Sasiak – członek
 4. Zbigniew Frybezowski – członek
 5. Leszek Hebel – członek
Skip to content