Zaznacz stronę

Spotkanie z przedstawicielami Policji

21-01-2016 | Aktualności, Galeria, Galeria 2016

W dniu 21 stycznia br. w Urzędzie Miasta w Redzie odbyło się spotkanie radnych i władz samorządowych miasta Redy z nowym Komendantem Powiatowym Policji w Wejherowie Panią Beatą Perzyńską i jej I Zastępcą Panem Marcinem Potrykusem oraz nową Komendant Komisariatu Policji w Redzie Panią Iwoną Bartnicką. Spotkanie dotyczyło głównych problemów Komisariatu Policji w Redzie oraz podsumowania spraw dotyczących bezpieczeństwa w naszym mieście. Spotkanie było okazją do zacieśnienia współpracy w zakresie bezpieczeństwa między redzkim samorządem a Policją, zarówno na szczeblu miejskim, jak i powiatowym.

Skip to content