Zaznacz stronę

Ilu nas jest – statystyka miasta Redy za 2015 rok

07-01-2016 | Aktualności

Jak co roku przedstawiamy liczbę mieszkańców naszego miasta. Reda od wielu lat charakteryzuje się dodatnim przyrostem naturalnym, czyli różnicą pomiędzy liczbą urodzeń żywych, a liczbą zgonów. Nie inaczej było w 2015 roku, kiedy to urodziło się 298 dzieci, a liczba zgonów wyniosła 118. Liczba mieszkańców pod koniec 2015 roku wyniosła 22 882 osób zameldowanych na pobyt stały, co łącznie z zameldowanymi na pobyt czasowy (386) daje liczbę 23 268 osób. Najpopularniejsze imiona nadawane nowo narodzonym chłopcom w minionym roku to Jakub, Kacper, Stanisław i Antoni, a jeśli chodzi o dziewczynki to najpopularniejszym imieniem była Zofia, a także Helena i Klara. W 2015 roku zawarło związek małżeński 149 par.

źródło danych: USC Reda

Skip to content