Zaznacz stronę

Rekrutacja do przedszkoli i do szkół

29-01-2016 | Aktualności Oświatowe

W dniu 27 stycznia 2016 r. Rada Miejska w Redzie podjęła uchwały:

  1. Nr XVI/154/2016 w sprawie określenia kryteriów rekrutacji dla kandydatów spoza obwodu w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Reda.
  2. Nr XVI/155/2016 w sprawie określenia kryteriów rekrutacji dla kandydatów spoza obwodu w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych w publicznych gimnazjach prowadzonych przez Gminę Miasto Reda.
  3. Nr XVI/160/2016  o zmianie Uchwały nr V/54/2015 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie ustalenia kryteriów oraz określania ich wartości punktowej w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli w Gminie Miasto Reda

Ponadto Burmistrz Miasta Redy zarządzeniem nr OK.2.2016 z dnia 29 stycznia 2016 r. ustalił harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2016/2017 do przedszkoli oraz do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Reda.

Uchwała nr V.54.2015 z dnia 25.02.2015 r.

Uchwała nr XVI.154.2016 z dnia 27.01.2016 r.

Uchwała nr XVI.155.2016 z dnia 27.01.2016 r.

Uchwała nr XVI.160.2016 z dnia 27.01.2016 r.

Zarządzenie nr OK.2.2016 Burmistrza Miasta Redy z 29.01.2016 r.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr OK.2.2016

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr OK.2.2016

Skip to content