Cały czas czekamy na rozstrzygnięcie OZE

Cały czas czekamy na rozstrzygnięcie OZE

  Informacja ze strony http://www.rpo.pomorskie.eu/-/nabor-wnioskow-o-dofinansowanie-projektow-w-ramach-poddzialania-10-3-1-odnawialne-zrodla-energii-wsparcie-dotacyjne-rpo-wp-2014-2020   „ Informujemy, że w związku z dużą liczbą wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach konkursu nr RPPM.10.03.01-IZ.00-22-001/16 dla Poddziałania 10.3.1. Odnawialne źródła…Czytaj dalej