Zaznacz stronę

Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej 0raz Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego w Urzędzie Miasta w Redzie

02-05-2018 | Aktualności

Mieszkańcy Redy mogą skorzystać z Nieodpłatnej Pomocy Prawnej

oraz Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego

w siedzibie Urzędu Miasta Redy, przy ul. Gdańskiej 33, pok. nr 10.

 

Termin wizyty ustalany jest telefonicznie pod nr  (58) 677-61-37 od poniedziałku do piątku

w godzinach od 16:00 do 20:00

Nieodpłatna pomoc prawna jest świadczona na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r.
o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (j.t. Dz. U. z 2017 r., poz. 2030 ze zm.) oraz zapisów Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie sposobu udzielania i dokumentowania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego jak również
w związku z wejściem w życie od 1 stycznia 2019 r. nowych przepisów dot. nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

 

Zakres pomocy oraz krąg osób, której z tej pomocy mogą skorzystać
jest opisany pod adresem www.darmowapomocprawna.ms.gov.pl

Mediacje oraz sposobu pozasądowego rozwiązywania sporów

Mediacja jest sposobem rozwiązywania konfliktu, w którym biorą udział

skłócone strony i mediator.

Mediator to osoba godna zaufania, wpisana do wykazu prowadzonego przez sąd okręgowy, której zadaniem jest pomoc w wypracowaniu porozumienia, poprzez ułatwienie stronom rozmowy, łagodzenie napięć w trakcie negocjacji, zadawanie pytań. Spór muszą rozwiązać same strony konfliktu.

Zachęcamy Mieszkańców Redy do skorzystania z mediacji,

zanim sprawa ma być skierowana do Urzędu lub Sądu.

Więcej informacji można uzyskać pod adresem www.gdansk.so.gov.pl/mediacje/

PUNKTY NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ
W POWIECIE WEJHEROWSKIM

 

 

Skip to content