Zaznacz stronę

Projekty Unijne

logo_zpodpisemUE_0609

Inwestycje i projekty zakończone

 1. Przedszkolaki z perspektywą
 2. Budowa węzła integracyjnego Reda wraz z trasami
 3. Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Gminy Miejskiej Redy
 4. Modernizacja oświetlenia zewnętrznego na energooszczędne w ciągach komunikacyjnych i ogólnodostępnych przestrzeniach publicznych w Gminie Miasto Reda
 5. Rewitalizacja miasta Redy poprzez zagospodarowanie i odnowę Parku nad rzeka Reda
 6. Zmniejszenie zapotrzebowania na energię cieplną poprzez termomodernizację budynków szkół w miastach Wejherowo i Reda
 7. PRZEBUDOWA UKŁADU DROGOWEGO „LEŚNA-CEGIELNIANA” REDA – RUMIA
 8. Budowa sali sportowej przy Zespole Szkół nr 2 w Redzie
 9. Inwestuję w przyszłość – indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych Gminy Miasto Reda
 10. Program Comenius
 11. Rozwój Cyfrowy Gminy Reda
 12. Ochrona Wód Zatoki Gdańskiej
 13. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
 14. Poprawa jakości edukacji ogólnej inwestycją w przyszłość
 15. SYSTEM AKTYWIZACJI SPOŁECZNO-ZAWODOWEJ W POWIECIE WEJHEROWSKIM
 16. LET’S DO IT
 17. Bezpieczny Powiat
 18. BUDOWA UL. 12 MARCA
 19. Kompleks sportowy „Orlik 2012”
 20. SZTUCZNE LODOWISKO BIAŁY ORLIK
 21. Przebudowa kompleksu lekkoatletycznego Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Redzie –
 22. Przebudowa ulicy Obwodowej
 23. Budowa ulicy Handlowej
 24. Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 2
 25. Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 6

Inwestycje i projekty w trakcie realizacji

FOLDER-INWESTYCJE 2006-2010_Strona_01
Skip to content