Projekty Unijne

logo_zpodpisemUE_0609

PROJEKTY ZAKOŃCZONE:

 1. Rewitalizacja miasta Redy poprzez zagospodarowanie i odnowę Parku nad rzeka Reda
 2. Zmniejszenie zapotrzebowania na energię cieplną poprzez termomodernizację budynków szkół w miastach Wejherowo i Reda
 3. PRZEBUDOWA UKŁADU DROGOWEGO „LEŚNA-CEGIELNIANA” REDA – RUMIA
 4. Budowa sali sportowej przy Zespole Szkół nr 2 w Redzie
 5. Inwestuję w przyszłość – indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych Gminy Miasto Reda
 6. CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA Projekt PO KL „PRZYSTANEK REDA” realizowany przez MOPS Reda.
 7. Program Comenius
 8. Rozwój Cyfrowy Gminy Reda
 9. Ochrona Wód Zatoki Gdańskiej
 10. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
 11. Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Gminy Miejskiej Redy
 12. Modernizacja oświetlenia zewnętrznego na energooszczędne w ciągach komunikacyjnych i ogólnodostępnych przestrzeniach publicznych w Gminie Miasto Reda
 13. Budowa węzła integracyjnego Reda wraz z trasami

PROJEKTY W TRAKCIE REALIZACJI:

 1. Odnawialne Źródła Energii
 2. Poprawa jakości edukacji ogólnej inwestycją w przyszłość
 3. SYSTEM AKTYWIZACJI SPOŁECZNO-ZAWODOWEJ W POWIECIE WEJHEROWSKIM
 4. LET’S DO IT
 5. Bezpieczny Powiat
 6. ROWER METROPOLITALNY
 7. KAJAKI
 8. INFORMACJE PRASOWE O PROJEKTACH
 9. Gmina Miasto Reda realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Przedszkolaki z perspektywą- utworzenie 275 nowych miejsc przedszkolnych w Redzie”
FOLDER-INWESTYCJE 2006-2010_Strona_01