Unijne dofinansowanie projektu pn. „Poprawa jakości edukacji ogólnej inwestycją w przyszłość”

W dniu 26 września 2016 r. w Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie, Teresa Kania – doradca Burmistrza Miasta Redy do spraw Społecznych i Oświaty odebrała z rąk Marszałka Województwa Pomorskiego Mieczysława Struka decyzję o unijnym dofinansowaniu projektu pn. „Poprawa jakości edukacji ogólnej inwestycją w przyszłośćze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 z zakresu Jakości Edukacji Ogólnej.

Na realizację projektu, którego ogólna wartość wynosi 1 850 229,06 zł, Gmina Miasto Reda otrzymała dofinansowanie w wysokości 1 757 717,61 zł. Wsparciem w ramach projektu zostanie objętych 1137 uczniów oraz 194 nauczycieli we wszystkich redzkich szkołach  podstawowych i gimnazjalnych. Głównym celem projektu jest podniesienie wiedzy, umiejętności i potencjału edukacyjnego uczniów dzięki objęciu ich wsparciem dostosowanym do ich indywidualnych potrzeb. Dofinansowanie przeznaczone zostanie również na wyposażenie pracowni szkolnych w sprzęt niezbędny do prowadzenia zajęć edukacyjnych przy wykorzystaniu technologii informacyjno-komunikacyjnych.