Zaznacz stronę

PODPISANIE UMOWY NA PROJEKT EDUKACYJNY

29-11-2016 | Aktualności

W dniu 28 listopada 2016 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego w Gdańsku, Krzysztof Krzemiński – Burmistrz Miasta Redy oraz Jadwiga Dobrzyńska – Skarbnik Miasta podpisali umowę o dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, z zakresu Jakości Edukacji Ogólnej, projektu pn. „Poprawa jakości edukacji ogólnej inwestycją w przyszłość”.

Na realizację projektu, którego ogólna wartość wynosi 1 850 229,06 zł, Gmina Miasto Reda otrzymała dofinansowanie w wysokości 1 757 717,61 zł. Wsparciem w ramach projektu zostanie objętych 1137 uczniów oraz 194 nauczycieli we wszystkich redzkich szkołach podstawowych i gimnazjalnych. Głównym celem projektu jest podniesienie wiedzy, umiejętności i potencjału edukacyjnego uczniów, dzięki objęciu ich wsparciem dostosowanym do indywidualnych potrzeb. Dofinansowanie również zostanie przeznaczone na wyposażenie pracowni szkolnych w sprzęt niezbędny do prowadzenia zajęć edukacyjnych, przy wykorzystaniu technologii informacyjno-komunikacyjnych.

Skip to content