Inwestycje i projekty zakończone

 1. Budowa węzła integracyjnego Reda wraz z trasami
 2. Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Gminy Miejskiej Redy
 3. Modernizacja oświetlenia zewnętrznego na energooszczędne w ciągach komunikacyjnych i ogólnodostępnych przestrzeniach publicznych w Gminie Miasto Reda
 4. Rewitalizacja miasta Redy poprzez zagospodarowanie i odnowę Parku nad rzeka Reda
 5. Zmniejszenie zapotrzebowania na energię cieplną poprzez termomodernizację budynków szkół w miastach Wejherowo i Reda
 6. PRZEBUDOWA UKŁADU DROGOWEGO „LEŚNA-CEGIELNIANA” REDA – RUMIA
 7. Budowa sali sportowej przy Zespole Szkół nr 2 w Redzie
 8. Inwestuję w przyszłość – indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych Gminy Miasto Reda
 9. Program Comenius
 10. Rozwój Cyfrowy Gminy Reda
 11. Ochrona Wód Zatoki Gdańskiej
 12. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
 13. Poprawa jakości edukacji ogólnej inwestycją w przyszłość
 14. SYSTEM AKTYWIZACJI SPOŁECZNO-ZAWODOWEJ W POWIECIE WEJHEROWSKIM
 15. LET’S DO IT
 16. Bezpieczny Powiat
 17. BUDOWA UL. 12 MARCA
 18. Kompleks sportowy „Orlik 2012”
 19. SZTUCZNE LODOWISKO BIAŁY ORLIK
 20. Przebudowa kompleksu lekkoatletycznego Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Redzie –
 21. Przebudowa ulicy Obwodowej
 22. Budowa ulicy Handlowej
 23. Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 2
 24. Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 6