Zaznacz stronę

Informacja o Planie Gospodarki Niskoemisyjnej

08-01-2015 | Aktualności

Gmina Miasto Reda z powodzeniem wzięła udział w konkursie ogłoszonym przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 -2013, Priorytet IX, Działanie 9.3. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej – plany gospodarki niskoemisyjnej (PGN) uzyskując środki finansowe na sporządzenie Planu. Zadanie to będzie dofinansowane w 85% ze środków unijnych. PGN jest dokumentem strategicznym, opisującym kierunki działań związane z wypełnianiem założeń pakietu klimatycznoenergetycznego prowadzących do redukcji emisji gazów cieplarnianych, zwiększenia udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, zwiększenia efektywności energetycznej oraz poprawy jakości powietrza a także uwzględniający działania edukacyjne na rzecz zmiany postaw konsumpcyjnych użytkowników energii. W jego opracowaniu niezbędne są także informacje uzyskane od Państwa, tj. mieszkańców, lokalnych przedsiębiorców czy innych podmiotów działających w Gminie Miasto Reda. Dlatego właśnie prosimy o wypełnienie załączonej ankiety, która pozwoli na inwentaryzację zasobów i planów inwestycyjnych na tym terenie. Zasadniczym celem PGN jest określenie działań, które będą sprzyjać lokalnej społeczności. PGN będzie jedyną podstawą do pozyskiwania funduszy UE w latach 2014 – 2020 na wskazane w nim działania. Szerzej o wadze tego dokumentu i jego roli w poprawie warunków i jakości życia mieszkańców pod względem ekonomicznym, zdrowotnym i ekologicznym w poniższym artykule.

PGN FPE (cały artykuł)

Ankieta

Ankieta doc

Dodatkowe informacje uzyskacie Państwo u Wykonawcy PGN – Fundacji Poszanowania Energii z siedzibą w Gdańsku przy ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk, tel. 58 347 20 46 lub w Urzędzie Miasta Reda; ul. Gdańska 33; 84-240 Reda; pok. nr 2, tel. 58 738 60 69.

Wypełnioną ankietę należy złożyć w Urzędzie Miasta lub przesłać pocztą na adres: Urząd Miasta Reda; ul. Gdańska 33; 84-240 Reda  lub przesłać drogą elektroniczną na adres: fundusze@reda.pl.

Skip to content