Zaznacz stronę

Burmistrz Miasta Redy ogłasza otwarty konkurs ofert z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

22-12-2023 | Aktualności Oświatowe, Wyróżnione

Burmistrz Miasta Redy ogłasza otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Miasto Reda w 2024 roku z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Zarządzenie OK.51.2023

Oferta

Wzór oferty

Skip to content