Zaznacz stronę

Burmistrz Miasta Redy ogłasza otwarty konkurs ofert

22-12-2023 | Aktualności Oświatowe, Wyróżnione

Burmistrz Miasta Redy ogłasza otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Miasto Reda w 2024 roku:

– ochrony i promocji zdrowia,

– nauki, edukacji, oświaty i wychowania,

– Kultury i sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,

– działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym

 

Zarządzenie OK.52.2023

Oferta

Wzór oferty

 

Skip to content