Zaznacz stronę

Ogłoszenie o Otwartym Konkursie Ofert dla organizacji pozarządowych

31-01-2018 | Aktualności, Ogłoszenia / Obwieszczenia, Programy profilaktyczne

Burmistrz Miasta Redy ogłasza otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na realizację zadań publicznych Miasta Redy w 2018 roku z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

ogłoszenie o otwartym konkursie ofert

oferta realizacji zadania publicznego

oferta – wersja edytowalna

Skip to content