Zaznacz stronę

Aktualizacja podstawowej kwoty dotacji od 1 stycznia 2018 roku w Gminie Miasto Reda

31-01-2018 | Aktualności Oświatowe

Zgodnie z art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017. poz.2203)  informuję, iż podstawowa kwota o której mowa w art. 12  w Gminie Miasto Reda wynosi na 1 dziecko miesięcznie 843,59 zł.

Statystyczna liczba dzieci, uczniów, wychowanków lub uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych wynosi 300 (w tym 5 dzieci niepełnosprawnych).

Podstawowa kwota dotacji oraz statystyczna liczba dzieci, uczniów, wychowanków lub uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych może ulec zmianie po dokonaniu ich aktualizacji – zgodnie z art. 44 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych.

Aktualizacja podstawowej kwoty dotacji od 1 stycznia 2018 roku w Gminie Miasto Reda

Skip to content