Zaznacz stronę

TERMINY I KRYTERIA REKRUTACJI DO PRZEDSZKOLI I SZKÓŁ PODSTAWOWYCH NA ROK SZKOLNY 2018/2019

31-01-2018 | Aktualności, Aktualności Oświatowe

Działając na podstawie  art. 154 ust. 1 pkt 1., ust 3 i ust. 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59 z pózn. zm.) Burmistrz Miasta Redy określił:

  • terminy postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego  do publicznych przedszkoli oraz do oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Reda.
  •   kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych w szkołach oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów, a także liczbę punktów możliwą do uzyskania za poszczególne kryteria.

Kryteria oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów obowiązujące w postępowaniu rekrutacyjnym do nowo tworzonych publicznych przedszkoli zostaną podane do publicznej wiadomości nie później  niż do dnia rozpoczęcia składania wniosków do ww. placówek.

Zarządzenie Burmistrza Miasta Redy nr OK.3.2018 z dnia 30 stycznia 2018 r.

Terminy rekrutacji  do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

Terminy rekrutacji do klas pierwszych w szkołach podstawowych

Kryteria oraz dokumenty potwierdzające spełnianie tych kryteriów w rekrutacji do oddziałów przedszkolnych

Kryteria oraz dokumenty potwierdzające spełnianie tych kryteriów w rekrutacji do klas pierwszych w szkołach podstawowych

Skip to content