WYKAZY GN.14.2021

Załączniki do Zarządzenia Nr GN.14.2021 Burmistrza Miasta Redy z dnia 22 kwietnia 2021 w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazów dla zabudowanych nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Redy

Nowości

Remont skateparku
Remont skateparku