Zaznacz stronę

Oferta realizacji zadania publicznego złożona przez Stowarzyszenie ULTRA WAY

19-04-2021 | Aktualności, Aktualności Oświatowe

Zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2020, poz. 1057 z późn. zm.) na wniosek organizacji podaje się do publicznej wiadomości ofertę złożoną w ramach tzw. „małych zleceń” przez Stowarzyszenie ULTRA WAY – Bojano, ul. J. Wybickiego 38. Oferta obejmuje zadanie z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu

W terminie 7 dni od daty upublicznienia oferty każdy może zgłosić do niej uwagi:
-przekazując je na adres – granty@reda.pl
-przekazując do Biura Obsługi Interesanta

Skip to content