Zaznacz stronę

XXXI sesja Rady Miejskiej w Redzie

22-04-2021 | Aktualności

Na podstawie § 37 ust. 3 Statutu Gminy Miasto Reda oraz art. 15zzx ust. 1 i 2 ustawy z 02.03.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j. Dz. U. poz. 1842), Przewodniczący Rady Miejskiej zwołuje XXXI sesję Rady Miejskiej w Redzie.

Sesja odbędzie się dnia 29 kwietnia 2021r. (czwartek) o godz. 15:00. Sesja odbędzie się z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb obradowania).

Porządek obrad:

Skip to content