IX REDZKIE IMPRESJE

W dniach od 25-28 października Stowarzyszenie Kunszt prezentowało dorobek artystyczny swoich członków. Wystawa skupiła 35 wystawiających. Pokazano malarstwo, rysunek, biżuterię, haft, fotografię i rękodzieło artystyczne. Na wernisaż przybyli tłumnie: włodarze naszego miasta, radni, prezesi stowarzyszeń artystycznych, dyrektorzy placówek oświatowych, prasa, telewizja, zaproszeni goście i rodzice z dziećmi. Oprócz pokazania prac powstałych w ciągu minionego roku artyści zaprezentowali eksperyment plastyczny, którego celem było odkrycie nowych technik, poszukanie niebanalnego wyrazu artystycznego i próba wyrażenia swoich poglądów na różne tematy. Eksperymenty zostały pokazane w oddzielnej „sali eksperymentów”, gdzie odwiedzający wystawę mogli je zobaczyć. Szczególne zaciekawienie wzbudzały assamblaże ze zużytych komputerów, kompozycje z gąbek i technik mieszanych. Sekcja malarstwa wykonała obrazy abstrakcyjne. Te kompozycje złożone tylko z plam okazały się świetnym uzupełnieniem eksperymentów. Uczestnicy wernisażu mieli okazję współtworzyć obraz abstrakcyjny bezpośrednio na wystawie. Powstały 2 prace wykonane oddzielnie przez kobiety i mężczyzn. Biletem wstępu na wystawę była zużyta żarówka, która stała się częścią kompozycji pt.:”Energia” tzn. wielkiej litery „E”, w którą była wkręcana przez każdego z zaproszonych na wernisaż gości.

Foto: Zygmunt Pałasz / Iwona Kocińska

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU NA NAJŁADNIEJSZY OGRÓD PRZYDOMOWY W MIEŚCIE REDA 2013

W dniu 22 października br. w Urzędzie Miasta Redy odbyło się uroczyste rozstrzygnięcie konkursu na „Najładniejszy Ogród Przydomowy w Mieście Reda 2013 r.” Nadrzędnym celem tego konkursu jest podniesienie walorów krajobrazowych i estetycznych naszego miasta. Powołana przez burmistrza miasta komisja konkursowa, zgodnie z regulaminem oceniała: całościową kompozycję ogrodu, małą architekturę (pergole, oczka wodne, altanki), pojedyncze okazy roślin, krzewów i drzew, oryginalność, jak i trud pracy właścicieli włożony w prowadzenie ogrodu. Wybór był trudny, a komisja podjęła następującą decyzję: I miejsce – Pani Krystyna Richert – nagroda 700 zł. II miejsce – Pani Urszula Krey – nagroda 600 zł. III miejsce – Pani Dorota Mejza – nagroda 500 zł. Trzem uczestnikom przyznano wyróżnienia i nagrody w wysokości 200 zł. Już dzisiaj zachęcamy mieszkańców Redy do udziału w przyszłorocznym konkursie, którego ogłoszenie planowane jest na drugą połowę czerwca 2014 r.

Foto: Iwona Miklewska-Szczygieł

INFORMACJA NFZ

INFORMACJA NFZ

Narodowy Fundusz Zdrowia Pomorski Oddział Wojewódzki w Gdańsku informuje, że od dnia 1 listopada 2013 r. zmienia się świadczeniodawca udzielający świadczeń w zakresie nocnej i świątecznej opieki…Czytaj dalej

INFORMACJA

BURMISTRZA MIASTA REDY

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. w Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz. 651 ze zmianami) Burmistrz Miasta Redy informuje, że sporządzono i podano do publicznej wiadomości, na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta w Redzie, ul. Gdańska 33, na okres 21 dni, wykaz nieruchomości, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu, oznaczonej numerem działki 151/8 obszaru 0,0644 ha, położonej w Redzie, przy ul. Cechowej, w planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i wielorodzinną oraz usługi nieuciążliwe. Czytaj dalej „INFORMACJA”

Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Redzie

Dział Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego

 informuje, że
wnioski o zasiłki rodzinne i fundusz alimentacyjny
w miesiącu październiku 2013r. będą przyjmowane

poniedziałek, wtorek w godz. 7.30-15.30
środa w godz. 7.30-17.00
czwartek w godz. 7.30-15.30
piątek w godz. 7.30-15.15

Kierownik
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Redzie
Małgorzata Klebba