Zaznacz stronę

Równe szanse na swój biznes 2

18-10-2013 | Aktualności

kl-eu

Informacja o planowanym naborze do projektu „Równe szanse na swój biznes 2”

Starostwo Powiatowe w Wejherowie informuje, że dnia 25 października 2013 r. (piątek) zostanie  ogłoszony nabór do projektu „Równe szanse na swój biznes 2”.

Projekt  polega na udzieleniu kompleksowego wsparcia szkoleniowo-doradczego oraz  wsparcia finansowego do 46 600 zł dla nieaktywnych zawodowo mieszkańców powiatu wejherowskiego, którzy chcą założyć własną działalności gospodarczą.

Projekt realizowany jest w ramach Działania 6.2 „Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości
i samozatrudnienia” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013. Działanie to ma na celu promocję oraz wspieranie inicjatyw i rozwiązań zmierzających do tworzenia nowych miejsc pracy oraz budowy postaw kreatywnych, służących rozwojowi przedsiębiorczości i samozatrudnienia.

Projekt realizowany będzie w kolejno następujących po sobie etapach:

 1. I etap – Rekrutacja uczestników projektu – 26 osób ( listopad 2013 r. – styczeń 2014 r. ),

 2. II etap – Obowiązkowe szkolenie „ABC Przedsiębiorczości”, dodatkowe szkolenia wynikające z Indywidualnego Planu Działania, indywidualne doradztwo w zakresie tworzenia biznesplanu razem 74 h – 26 osób (styczeń – luty 2014 r.),

 3. III etap –  Ocena opracowanych przez uczestników projektów biznes planów  przedsięwzięcia (luty 2014 r.),

 4. IV etap – Przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjne do 40 000 zł – 22 osoby (luty – marzec 2013 r.),

 5. V etap – Udzielenie wsparcia pomostowego – 22 osoby (specjalistyczne wsparcie szkoleniowo-doradcze i finansowe wsparcie pomostowe – marzec – wrzesień 2014 r. ),

 6. VI etap – Rozliczenie przyznanej dotacji jednorazowej i wsparcia pomostowego,

 7. VII etap – Monitoring 12 – miesięcznego  okresu obowiązkowego prowadzenia działalności gospodarczej.

 

Uczestnikami projektu mogą być osoby fizyczne zamierzające rozpocząć własną działalność gospodarczą, które spełniają poniższe kryteria :

 1. zamieszkują na terenie powiatu wejherowskiego, zgodnie z definicją przetoczoną w Kodeksie Cywilnym, w dniu ogłoszenia rekrutacji, (tj. 25.10.2013 r.),

 2. zamierzają rozpocząć działalność gospodarczą w powiecie wejherowskim,

 3. są w wieku 18-29 lat lub/i osobami niepełnosprawnymi w wieku 18-44 lat,

 4. są osobami nieaktywnymi zawodowo lub bezrobotnymi, w dniu ogłoszenia rekrutacji,
  (tj. 25.10.2013 r.),

 5. nie były współ- lub właścicielami przedsiębiorstwa i nie prowadziły działalności  gospodarczej  przez ostatnie 12 miesięcy (przed datą złożenia formularza rekrutacyjnego oraz podpisania deklaracji uczestnictwa w projekcie),

 6. nie podlegają wyłączeniu ze wsparcia na podst. obowiązujących przepisów krajowych i unijnych.

W projekcie przewidziano preferencje dla osób niepełnosprawnych oraz  osób w wieku do 24 roku życia.

Formularz zgłoszeniowy, regulaminy oraz informacja o spotkaniach informacyjnych będzie dostępna od 25.10.2013 r. na stronie internetowej projektu www.rowneszanse2.pl oraz w Biurze Projektu.

 

KONTAKT: Biuro Projektu

Wydział Rozwoju i Programów Europejskich

Starostwo Powiatowe w Wejherowie

ul. 3 Maja 4, 84-200 Wejherowo

pok. 116 (I piętro)

biuro czynne: od pon. do pt. w godz. 8.00 -15.00

tel./fax. 58 572 94 54

e-mail: fundusze@powiat.wejherowo.pl

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Skip to content