Zaznacz stronę

Wypełnij ankietę dotyczącą zainteresowania uzyskaniem dofinansowania w ramach Programu „Ciepłe Mieszkanie”

12-12-2023 | Wyróżnione

Ankieta jest przeznaczona dla osób fizycznych oraz małych wspólnot mieszkaniowych (obejmujących 3-7 lokali) zainteresowanych dofinansowaniem na wymianę nieefektywnych źródeł ciepła na paliwa stałe i/lub poprawę efektywności energetycznej w budynkach wielorodzinnych na terenie Redy.

Nie stanowi ona żadnego zobowiązania, czy ostatecznego przystąpienia do Programu.

Ankieta stanowi natomiast  wstępną deklarację udziału w Programie, niezbędną do pozyskania przez Gminę dofinansowania z Programu „Ciepłe Mieszkanie” (wniosek o ww. dofinansowanie może uwzględniać wyłącznie obiekty wskazane w złożonych ankietach).

WAŻNE – Programem mogą zostać objęte wyłącznie nierozpoczęte przedsięwzięcia.

Termin złożenia ankiety do 31 grudnia 2023 roku

ANKIETA

Skip to content