Zaznacz stronę

Program wyrównania różnić między regionami III

25-09-2023 | Aktualności, Galeria

18 września w Starostwie Powiatowym w Wejherowie podpisano umowę na dofinansowanie kosztów w związku z likwidacją barier w dostępie do usług publicznych dla osób z niepełnosprawnością wzroku i słuchu.

Celem głównym projektu jest poprawa dostępności architektonicznej oraz informacyjno-komunikacyjnej Urzędu Miasta w Redzie i co za tym idzie – ułatwienie załatwiania spraw osobom z niepełnosprawnością wzroku i słuchu. Zakup i montaż tabliczek z numerami pokojów w alfabecie Braille’a pozwoli osobom z niepełnosprawnością wzroku określić swoje położenie oraz odnaleźć miejsce docelowe w budynku. Poprzez zakup i instalację przenośnej pętli indukcyjnej (oraz odpowiednie przeszkolenie pracowników na okoliczność jej obsługi) osobom z niepełnosprawnością słuchu zostanie poprawiona komunikacja z otoczeniem, a zwłaszcza z urzędnikiem zajmującym się ich sprawą.

Urząd Miasta w Redzie mieści się w budynku przy głównej ulicy miasta. Ze względu na dogodne usytuowanie i dobre warunki obsługi, urząd przyjmuje wielu interesantów, nie tylko mieszkańców Redy lecz i okolicznych gmin, w tym osoby z niepełnosprawnościami. Audyt wewnętrzny w zakresie dostępności architektonicznej oraz informacyjno-komunikacyjnej wskazał potrzebę oznaczenia pomieszczeń tabliczkami w alfabecie Braille’a oraz doposażenie urzędu w pętlę indukcyjną. Przedmiot umowy został dofinansowany ze środków PFRON. Realizacja projektu planowana jest na listopad 2023 rok.

.Pfron Wersja Podstawowa Rgb 01

Skip to content