Zaznacz stronę

Zgłoszenie martwego zwierzęcia

23-01-2021 | Komunikaty i inne informacje

W przypadku zauważenia padłych zwierząt na drogach na terenie miasta Reda należy zawiadomić:

  1. jeśli zwierzę znajduje się na terenach gminnych i powiatowych, w godzinach pracy Urzędu Miasta w Redzie należy zgłaszać pod numerami telefonu (58) 678 80 12, a w pozostałym czasie na Policję pod numerem telefonu (47) 742 98 54
  2.  jeśli zwierzę znajduje się w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 216 (ul. Pucka) należy zgłaszać do Rejonu Dróg Wojewódzkich w Pucku pod numerem telefonu (58) 673 25 44
  3. jeśli zwierzę znajduje się na pasie drogowym drogi krajowej nr 6 (ul. Wejherowska i ul. Gdańska) w godzinach pracy można zgłaszać do Obwodu Drogowego w Wejherowie pod numerem telefonu (58) 672 64 38 i całodobowo do Punktu Informacji Drogowej pod numerem telefonu (58) 342 68 30.

 

Skip to content