Zaznacz stronę

Otwarcie ulicy Obwodowej

25-01-2021 | Aktualności

W piątek, 22 stycznia, świętowano zakończenie przebudowy ulicy Obwodowej. W uroczystości wzięli udział wicewojewoda pomorski, władze powiatu wejherowskiego oraz przedstawiciele redzkiego samorządu.

Ulica Obwodowa to najważniejsze, alternatywne do drogi krajowej połączenie drogowe Redy. Prace trwały kilka lat i były dzielone na etapy. W pierwszej kolejności, w latach 2016-2018, zajęto się chodnikami i ścieżką rowerową wzdłuż całej długości ulicy, od ul. Kazimierskiej do ul. Gdańskiej. W ostatnich dwóch latach przebudowano sieci kanalizacji deszczowej, oświetleniowej i teletechnicznej, a przede wszystkim – położono nową nawierzchnię. Inwestycja była prowadzona przez Powiat Wejherowski, będący jednocześnie beneficjentem pozyskanego dofinansowania ze źródeł krajowych. Pozostałe koszty Powiat i Gmina Miasto Reda podzieliły między sobą po połowie.

Piątkowa uroczystość podsumowała ostatnie dwa lata prac, czyli trzy etapy przebudowy nawierzchni. W pierwszym etapie przebudowy, obejmującym odcinek od ulicy Kazimierskiej do skrzyżowania z ulicą Łąkową, oprócz nawierzchni ulicy przebudowano skrzyżowanie ulic Olimpijskiej i Rolniczej, gdzie powstało rondo.  Ten, realizowany wiosną, etap inwestycji niemal w połowie sfinansowano z Funduszu Dróg  Samorządowych (FDS). Kolejny odcinek, od skrzyżowania z ulicą Łąkową do ronda z ul. Młyńską, również  został dofinansowany z FDS, tym razem w wysokości 75 % kosztów.

Najtrudniejsza dla inwestora, wykonawców i użytkowników drogi była końcówka roku 2020,  gdy nałożyły się na siebie etap drugi i trzeci, czyli prace na odcinku od ronda łączącego ulice Morską, Obwodową i Młyńską do ulicy Gdańskiej. Taka kumulacja była konieczna, gdyż na ostatni etap prac Samorząd Powiatu Wejherowskiego pozyskał dofinansowanie ze środków rezerwy subwencji ogólnej środków rządowych, a prace należało zakończyć w 2020 roku.

Na wszystkie trzy etapy inwestycji wydano w sumie ponad 6 milionów złotych, z czego prawie połowa stanowiła dofinansowanie ze środków rządowych.

W uroczystości wzięli udział: Wicewojewoda Pomorski Michał Bąkowski,  Starosta Powiatu Wejherowskiego Gabriela Lisius, wicestarosta Jacek Thiel, Ludwik Zegzuła – członek Zarządu Powiatu Wejherowskiego i radny Rady Powiatu Wejherowskiego oraz Marek Kamiński – radny Rady Powiatu Wejherowskiego. Gminę Miasto Reda reprezentowali: Przewodniczący Rady Miejskiej w Redzie Kazimierz Okrój, radni Rady Miejskiej w Redzie Karolina Bochan, Zbigniew Kisiel i Radosław Farion; Burmistrz Miasta Redy Krzysztof Krzemiński oraz Halina Grzeszczuk – zastępca burmistrza.  Zarząd Drogowy dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego reprezentował dyrektor Robert Lorbiecki.

Fot. Michał Kaczmarek

Skip to content