Zaznacz stronę

Zezwolenia na przejazd objazdem ul. Kazimierską i Obwodową

05-03-2021 | Aktualności

Na czas przebudowy mostu i zamknięcia przejazdu ulicą Pucką, z wyznaczeniem objazdu dla samochodów większych niż 3,5 tony przez Krokową, w uzasadnionych przypadkach  mieszkańcy Redy i przedsiębiorcy mający siedzibę na terenie Redy mogą ubiegać się o wydanie zezwolenia na przejazd pojazdu o masie większej niż przewidziana dla danej drogi, przez objazd wyznaczony ulicami Kazimierską i Obwodową.

Wniosek można składać w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta w Redzie, ul. Gdańska 33 oraz drogą elektroniczną na adres: inwestycje1@reda.pl inwestycje@reda.pl

Wszelkich informacji w tej sprawie udziela Referat Inwestycji i Inżynierii Miejskiej UM w Redzie, tel. 58 678 80 32

Skip to content