Zaznacz stronę

Rozstrzygnięcie Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miasto Reda w 2021 roku

08-03-2021 | Aktualności, Aktualności Oświatowe

W dniu 8 marca 2021 roku Burmistrz Miasta Redy podpisał zarządzenie w sprawie rozstrzygnięcia Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miasto Reda w 2021 roku w sferach: ochrony i promocji zdrowia; nauki, edukacji, oświaty i wychowania; wypoczynku dzieci i młodzieży; kultury i sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; wspierania i upowszechniania kultury fizycznej; działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym; ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego; działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego.

Skip to content