Zaznacz stronę

Strategia Rozwoju Gminy Miasto Reda do 2030 roku

01-01-2021 | Strategia Rozwoju Gminy Miasto Reda do 2030 roku

Rozwój miasta jest procesem nieustannych zmian, które dokonują się w gospodarce, środowisku i społeczeństwie. Przekształcenia wynikają
z działań samorządu i mieszkańców, a także wpływów zewnętrznych,
jak trendy globalne i lokalne. Strategia rozwoju jest dokumentem planistycznym, przedstawiającym główne kierunki zmian rozwojowych
w perspektywie długofalowej.

Skip to content