NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA W 2021 ROKU.

W związku z trwającym stanem epidemii, udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się według kolejności zgłoszeń, po wcześniejszym telefonicznym umówieniu terminu. Zgłoszeń dokonuje się telefonicznie od poniedziałku do piątku w godz. 16.00-20.00 pod numerem telefonu 58 677 61 37.

Nowości

WYKAZ GN.27.2021 WYKAZ GN.27.2021
WYKAZ GN.26.2021 WYKAZ GN.26.2021