Zaznacz stronę

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę na okres do 3 lat położonych w Redzie, w obrębie 1, przy ulicy C.K. Norwida oraz w obrębie 2, przy ulicy Wiejskiej

01-10-2019 | Aktualności, Wykazy

INFORMACJA
BURMISTRZA MIASTA REDY

 

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. w Dz.U. z 2018, poz. 2204 z późn. zm.) Burmistrz Miasta Redy informuje, że sporządzono i podano do publicznej wiadomości, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta w Redzie ul. Gdańska 33 oraz na stronie internetowej tut. Urzędu www.reda.pl, na okres 21 dni wykaz niżej opisanych nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Redy:

  1. nieruchomość położona w Redzie, w obrębie 1, przy ulicy C.K. Norwida stanowiąca części działki oznaczonej numerem 680/1 o powierzchniach 80 m², przeznaczona do oddania w dzierżawę na czas oznaczony do 3 lat na miejsca postojowe.
  2. nieruchomość położona w Redzie, w obrębie 2, przy ulicy Wiejskiej oznaczona numerem działki 273/29 o powierzchniach 42 m², przeznaczona do oddania w dzierżawę na czas oznaczony do 3 lat pod ogród przydomowy.

Szczegółowe informacje o powyższym można uzyskać telefonicznie pod numerami telefonu: (58) 678 – 80 – 13 lub  678 – 80 -14, osobiście w Urzędzie Miasta w Redzie

  1. Gdańska 33, pokój 202 lub 203 oraz e-mail nieruchomosci@reda.pl.

 

Zarządzenie nr GN.30.2019 Burmistrza Miasta Redy z dnia 1 października 2019 r. w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Redy, przeznaczonych do oddania w dzierżawę na rzecz dotychczasowych dzierżawców, na okres do 3 lat.

Skip to content