Zaznacz stronę

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę na okres do 3 lat położonych w Redzie przy ulicach: Gniewowskiej, Mickiewicza, Polnej, Brzozowej, 12-go Marca, Parkowej, Jodłowej oraz Sosnowej z przeznaczeniem na usytuowanie pojemników na odzież używaną.

01-10-2019 | Aktualności, Wykazy

INFORMACJA
BURMISTRZA  MIASTA  REDY

 

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. w Dz.U. z 2018, poz. 2204 z późn. zm.) Burmistrz Miasta Redy informuje, że sporządzono i podano do publicznej wiadomości, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta w Redzie ul. Gdańska 33 oraz na stronie internetowej tut. Urzędu www.reda.pl, na okres 21 dni wykaz niżej opisanych nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę na okres  do 3 lat położonych w Redzie przy ulicach:

  1. Gniewowskiej, obręb 1, stanowiącej część działki nr 417/14 o pow. 1 m2,
  2. Mickiewicza, obręb 1, stanowiącej część działki nr 506/9 o pow.1 m2,
  3. Polnej, obręb 2, stanowiącej część działki nr 1391/9 o pow. 1 m2,
  4. Brzozowej, obręb 2, stanowiącej część działki nr 327/109 o pow.1 m2,
  5. Brzozowej, obręb 2, stanowiącej część działki nr 327/105 o pow.1 m2
  6. 12-go Marca obręb 2, stanowiącej część działki nr 128/87 o pow. 1 m2,
  7. Parkowej, obręb 2, stanowiącej część działki nr 337/10 o pow.1 m2,
  8. Jodłowej obręb 2, stanowiącej część działki nr 340/14 o pow.1 m2,
  9. Sosnowej obręb 5, stanowiącej część działki nr 311/1 o pow.1 m2,

z przeznaczeniem na  usytuowanie pojemników na odzież używaną.

 

Szczegółowe informacje o powyższym można uzyskać telefonicznie pod numerami telefonu:

(58) 678 – 80 – 13 lub  678 – 80 -14, osobiście w Urzędzie Miasta w Redzie  ul. Gdańska 33 pokój

202 lub 203 oraz e-mail nieruchomosci@reda.pl.

 

Zarządzenie nr GN.31.2019 Burmistrza Miasta Redy z dnia 1 października 2019 r. w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Redy, przeznaczonych do oddania w dzierżawę na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, na okres do 3 lat.

Skip to content