Zaznacz stronę

Konsultacje z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j.t. Dz.U. z 2018r., poz. 450 z późn. zm)

20-03-2019 | Aktualności

Konsultacje z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j.t. Dz.U. z 2018r., poz. 450 z późn. zm)

 

Uwaga organizacje pozarządowe!

Od dnia 21 marca 2019r. Burmistrz Miasta Redy zaprasza do konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Miejskiej w Redzie o zmianie uchwały Nr III/29/2018 Rady Miejskiej w Redzie z dni 19 grudnia 2018r. w sprawie wysokości stawek procentowych i warunków udzielania bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasto Reda

>>PROJEKTY UCHWAŁ<<

Uwagi dotyczące projektu ww. uchwały prosimy wysyłać na adres: nieruchomosci@reda.pl od dnia 21 marca 2019r. do dnia 25 marca 2019r. do godziny 15.00.

>>FORMULARZ KONSULTACYJNY<<

Osobą upoważnioną do kontaktu jest Marlena Ziółkowska – Inspektor, tel. 58 678-80-34.

 

Skip to content