Zaznacz stronę

Konsultacje społeczne projektu uchwały

21-03-2019 | Aktualności

Konsultacje z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j.t. Dz.U. z 2018r., poz. 450 z późn. zm)

Uwaga organizacje pozarządowe!

Od dnia 21 marca 2019 r.  Burmistrz Miasta Redy zaprasza do konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Miejskiej w Redzie o zmianie uchwały Nr III/29/2018 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie wysokości stawek procentowych i warunków udzielania bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasto Reda.

PROJEKT UCHWAŁY

Uwagi dotyczące projektu ww. uchwały prosimy wysyłać na adres:  nieruchomosci@reda.pl od dnia 21 marca 2019 r. do dnia 25 marca 2019 r. do godziny 15.00.

FORMULARZ KONSULTACYJNY

Osobą upoważnioną do kontaktu jest Marlena Ziółkowska – Inspektor, tel. 58 678-80-34.

Skip to content