Zaznacz stronę

Redzkie podstawówki dostały pieniądze w ramach programu „AKTYWNA TABLICA”

29-09-2017 | Aktualności, Aktualności Oświatowe

Gmina Miasto Reda, jako organ prowadzący dla 5 szkół podstawowych złożyła wniosek do Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 –„Aktywna tablica”.

Szkoły podstawowe w Redzie otrzymały maksymalne, przewidziane programem wsparcie w wysokości 14 tys. zł każda na zakup pomocy dydaktycznych. Gmina Miasto Reda ma w tym przypadku obowiązek wnieść  wkład własny w kwocie 3,5 tys. zł dla każdej szkoły. Całkowita wartość zadania dla jednej szkoły wyniesie w sumie 17,5 tys. zł (wsparcie finansowe 14 tys. zł + wkład własny 3,5 tys. zł).

W ramach programu szkoły podstawowe zostaną wyposażone w tablice interaktywne, projektory, głośniki czy interaktywne monitory dotykowe.

Przekazanie przez Ministerstwo środków finansowych na zakup pomocy dydaktycznych planowane jest do końca października 2017 r.

Skip to content