Zaznacz stronę

Ogłoszenie o Otwartym Konkursie Ofert dla organizacji pozarządowych

14-03-2017 | Aktualności, Aktualności Oświatowe, Ogłoszenia / Obwieszczenia

Burmistrz Miasta Redy ogłasza otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Miasto Reda w 2017 roku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej poprzez prowadzenie nauki pływania dla uczniów klas II Szkół Podstawowych z terenu Miasta Redy.

Ogłoszenie o Otwartym Konkursie Ofert

Oferta realizacji zadnia publicznego 2017 – DOC

Oferta realizacji zadnia publicznego 2017 – PDF

Skip to content