Zaznacz stronę

BEZPŁATNE SZKOLENIE W WEJHEROWSKIM ZUS

28-06-2017 | Aktualności

13.07.2017 r. w Inspektoracie ZUS w Wejherowie przy ul. Sobieskiego 294 odbędzie się bezpłatne szkolenie dla płatników składek na temat: Zmiany legislacyjne w obszarze zasiłków.

W trakcie szkolenia zostaną omówione ogólne zmian zapisów w ustawie o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, a także tryb i zmienione zasady ustalania podstawy wymiaru zasiłków dla osób objętych dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym. Uczestnicy poznają także zmiany dotyczące dokumentowania niezdolności do pracy oraz formy przekazywania zwolnień lekarskich do płatników, jakie mają obowiązywać od 01.01.2018r. oraz w okresie przejściowym. Dowiedzą się również o podwyższeniu zasiłku macierzyńskiego do kwoty świadczenia rodzicielskiego oraz wypłacie zasiłku macierzyńskiego za okres urlopu rodzicielskiego wydłużonego wskutek wykonywania pracy u pracodawcy udzielającego urlopu, a także o zmianach w zakresie zasad ustalania prawa do zasiłku macierzyńskiego za okres ustalony przepisami Kodeksu Pracy jako okres urlopu macierzyńskiego, na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopu rodzicielskiego i urlopu ojcowskiego. Eksperci ZUS odpowiedzą także na wszelkie pytania. Zgłoszenia uczestnictwa można dokonywać telefonicznie pod numerem telefonu: 58 572-97-17 lub mailowo: aleksandra.nadolska@zus.pl, a także malgorzata.wisniewska04@zus.pl .

 

Skip to content