Zaznacz stronę

Ważne informacje dla użytkowników wieczystych

10-02-2016 | Aktualności

Przypomina się, że na użytkownikach wieczystych ciąży obowiązek uiszczenia opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Redy, która płatna jest z góry za dany rok najpóźniej w terminie do dnia 31 marca każdego roku.

Opłata płatna jest na konto Urzędu Miasta w Redzie w Banku Millennium 61 1160 2202 0000 0002 5073 7431

BONIFIKATY OD OPŁAT ZA UŻYTKOWANIE WIECZYSTE I USTALENIE INNEGO TERMINU ZAPŁATY

czytaj całość

Skip to content